Werkingsprincipe van de Warmtepomp

Lucht aan 0°C is veel warmer dan lucht aan -10°C !
Zelfs in de winter, wanneer de lucht een temperatuur heeft van 0°C, zijn er dus middelen om er warmte uit te onttrekken; het volstaat om het nog meer af te koelen zoals men doet in een diepvriezer. Dit is het principe van de warmtepomp.

Deze soort “grote diepvriezer” wordt geplaatst aan de buitenkant van de woning; een ventilator zuigt de lucht aan en koelt ze nog meer af. De ontrokken warmte wordt getransfereerd in een watercircuit die toestaat het huis te verwarmen.
De « energiekost » van deze transfer stelt niets meer voor dan een derde van de kost van de gerecupereerde warmte . Want van 3 eenheden van nuttige warmte, 2 komen van de afkoeling van de buitenlucht en 1 eenheid wordt gebruikt als elektriciteit voor dit transport uit te kunnen voeren. Men moet begrijpen dat het gemakkelijker is voor een warmtepomp deze calorische energie te transfereren als het verschil tussen de buitenlucht en het opgewarmde water klein is.
We hernemen de vergelijking met de diepvriezer, deze verbruikt meer voor de voedingswaren koel te houden in een lokaal waar het 35°C is dan in een lokaal waar het 20°C is.
Deze legt uit dan, als men goede prestaties wilt garanderen en ook een lang leven voor de machine, moet de maximale temperatuur voor het water in de winter gelimiteerd blijven tot een 50 tal graden.

De toepassingen die toestaan dat men profiteert van maximale prestaties van een warmtepomp zijn dus, onder andere:

  • De verwarming van een zwembadwatertemperatuur van ongeveer 28°C en de buitenluchttemperatuur …20…..
  • Vloerverwarming deze laat toe te verwarmen met water aan ongeveer 40°C
  • Verwarming via ventilo-convectoren of ECOMIX die het gebruik toestaat van water aan een 50tal graden.

Ander belangrijk kenmerk van de warmtepomp is zijn omkeerbaarheid.
In plaats van de buitenlucht af te koelen, zal men het water van het verwarmingscircuit af koelen en dus ook de temperatuur van de lokalen. In dit geval is het de buitenlucht die opgewarmd zal worden.

Het is echter niet wenselijk koud water in de radiatoren te doen circuleren of in de vloer van een woning. Dit zou vochtigheidcondensatie veroorzaken op de oppervlakten, vergelijkbaar met de condensatie die zich vormt op een koude fles die uit de ijskast komt.

Voor te kunnen profiteren van deze afkoeling, is het gebruik van ventilo-convectoren of ECOMIX het beste. Deze zijn inderdaad ontworpen voor recuperatie van deze condensatie in hun interne wisselaar. Deze zijn dus ook voorzien van een evacuatieleiding.

Schematisch bestaat een warmtepomp

  1. Compressor: dit is het hart van de warmtepomp. De tekening stelt een zuigercompressor voor voor een betere verstaanbaarheid. Actueel, gebruikt men rotatiecompressoren voor de betere prestaties en een grotere stilte van de werking.
  2. Buitenwisselaar: deze koelt de buitenlucht af als de pomp in warmtestand werkt en warmt de lucht op als ze in koudestand werkt.
  3. Binnenwisselaar: deze verwarmt ( of koelt af) het water van de verwarmingsinstallatie.
  4. Watercirculator: in het verwarmingssysteem
  5. Ventilator: laat de buitenlucht passeren langs de wisselaar voor warmte te ontrekken of warmte af te geven
  6. Buitenlucht: verwarmt of afgekoeld door de wisselaar
  7. Inversieventiel: zij laat toe dat de werking ofwel verwarming ofwel afkoeling is